• «ALASKA» - Kristall tozaligining yuqori qismida
    ALASKA aroqini ishlab chiqarish uchun biz manbalarimizdan toza tog’ suvidan foydalanamiz
  • «DARMON» arog’i – Kuch va donolik manbai
    Har bir tomchidan - ko'llarimizga, tog'larimizga va sehrli zaminimizning kuchiga, ozodlikka muhabbat va hayotga chanqoqlikka bo'lgan cheksiz hurmat va mehrni his eta olasiz.
Компания хақида

Компания хақида

Ҳар оқшом Ўзбекистоннинг уйқуга чўмган кенгликлари бўйлаб минглаб ажойиб юлдузлар ёйилади. Улар кенг сочилган қудратли тоғ чўққиларига, нефрит кўлларининг маржонларига, жазирама чўлларнинг кенгликларига ва совуқ дарёларнинг торларига жимгина назар соладилар. Баъзан юлдузлар осмоннинг кўк-қора чойшабидан узилиб, зулматни кесиб ўтиб, пастга шошилишади....


Подробнее

Рабочих мест

Клиентов

Партнеров

Чтобы продолжить, подтвердите что вам уже исполнилось 21 год